Bestuur

Bestuur EKV de Daaltrappers

Dagelijks Bestuur:

Voorzitter:          Gerrit Smit
Secretaris:          Albert Lammers
Penningmeester: John ter Weele

Algemene zaken:
Jeroen Fransen
Bert Riekerk
Ronald Ringenoldus
Marco Smit