Raad van Elf

De Raad van Elf kent een aantal belangrijke taken binnen de vereniging. De Raad begeleidt de Prins en Secretaris bij alle voorkomende activiteiten zoals uittredens, Goastock, enz. De Raad verzorgt verder onder meer de aankleding van de Residentie, opbouw van het decor voor het aftreden en opkomst van de Prinsen en de opbouw van coulissen voor de Gala-avond. Elk jaar is de Raad actief met een ludiek optreden op de Gala. Tijdens de verschillende carnavalsoptochten is de Raad betrokken bij de optochtbegeleiding.

De door de Raad gekozen Vorst is het 1e aanspreekpunt van de Raad, verder kent het bestuur van de Raad een Secretaris en een Penningmeester.

Voor het seizoen 2015-2016 kent de Raad van Elf de onderstaande leden:

Druktemaker Huub, Vorst

Bierslepper Frido, Penningmeester

Buffel Manoy 

MiniPrins Wijnand

Ringeldinges Ronald

Stockebrock Hans

Vonkie René

Turbo Ruben

Kokkie Patrick